Polityka Prywatności

 1. Informujemy, że administratorem Państwa danych osobowych jest Clean-Ard Artur Cibor, ul. Wyszogrodzka 3/39, 03-337 Warszawa, NIP 5242202000, Regon: 14009032200027
 2. Przetwarzanie Państwa danych wynika z prowadzonej działalności polegającej na sprzedaży usług oferowanych przez ARDMED MOBILNY

Cele przetwarzania: informacyjny, obsługa w zakresie prowadzonej działalności, marketingu, prowadzenie działań promocyjnych obecnie jak i w przyszłości.

 1. Informujemy, że Państwa dane przechowujemy przez okres niezbędny do realizacji czynności wynikających ze świadczonych usług, w tym w zakresie obsługi roszczeń posprzedażowych (np. uprawnień z gwarancji, rękojmi, czy też rozliczeń podatkowych).
 2. We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem przez Clean-Ard Artur Cibor, ul. Wyszogrodzka 3/39, 03-337 Warszawa, NIP 5242202000, Regon: 14009032200027

Państwa danych osobowych, mogą Państwo się kontaktować z Clean-Ard Artur Cibor, ul. Wyszogrodzka 3/39, 03-337 Warszawa, NIP 5242202000, Regon: 14009032200027  następujący sposób:

– za pośrednictwem poczty e-mail na adres biuro@ard-med.pl

– za pośrednictwem poczty tradycyjnej na następujący adres koresponde Clean-Ard Artur Cibor, ul. Obrazkowa 18, 03-188 Warszawa,

 1. Sprzedawca przetwarza dane osobowe Pacjenta na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 94/46/We (dalej “RODO”) – tj. przetwarzanie danych osobowych Pacjent jest niezbędne do wykonania umowy, której Pacjent jest stroną – odpowiednio umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną i /lub umowy sprzedaży.
 2. Podanie przez Pacjenta danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy (oraz czynności dążących do zawarcia umowy) ze Sprzedawcą. Podanie przez Pacjenta swoich danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne w celu zawarcia i realizacji umowy sprzedaży ze Sprzedawcą. Podanie przez Pacjenta swoich danych osobowych jest także dobrowolne w przypadku umożliwienia Sprzedawcy przesyłania do niego treści marketingowych.
 3. Sprzedawca będzie przechowywał dane osobowe Pacjenta do upływu przedawnienia roszczeń związanych z umową jaką Pacjenta zawarł ze Sprzedawcą. Dane osobowe, które są przetwarzane przez Sprzedawcę będą przechowywane przez Sprzedawcę przez okres prowadzenia przez Sprzedawcę działalności gospodarczej, chyba, że Pacjent skorzysta wcześniej z przysługującego mu prawa do wycofania zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych.
 4. Sprzedawca będzie przekazywał dane osobowe Klienta tylko podmiotom współpracującym, którym zleci usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych np. kurierom, biurom księgowym, bankom, ubezpieczycielom itp. Wszystkie podmioty, którym Sprzedawca będzie przekazywać dane osobowe Klienta będą je przetwarzać na podstawie umowy ze Sprzedawcą i tylko zgodnie z poleceniami Sprzedawcy.
 5. Dane Pacjenta nie będą przekazywane do Państwa trzeciego i organizacji międzynarodowych
 6. Przysługują Państwu następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
 7. prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych lub prawo do przetworzenia ograniczenia przetwarzania
 8. prawo dostępu do danych osobowych Pacjenta,
 9. prawo żądania sprostowania danych osobowych Pacjenta,
 10. prawo żądania usunięcia danych osobowych Pacjenta– “do bycia zapomnianym”
 11. prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych Pacjenta,
 12. prawo do przenoszenia danych osobowych Pacjenta
 13. prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych – tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Aby skorzystać z powyższych praw, Pacjent może kontaktować się CITY SPA zgodnie z punktem 4 niniejszej informacji.

 

TOP